Jeolojik ve Jeofizik Etüd

Jeofizik Etüt, Bir Başka Deyişle Zemin Etüdü Nedir;

Zemin etüdü, yer altı tabakalarının durumlarını, konumlarını, hangi tür jeolojik yapıdan oluştuklarını, derinliklerini, kalınlıklarını, yoğunluklarını, elektrik özdirençlerini, sismik hızlarını, ivmesini, yeraltı suyu derinliğine ve bu tabakaların diğer dinamik parametrelerini, deprem karşısında gösterecekleri davranışları, tespit etmek amacıyla yapılan etütlere zemin etütleri denir. Zemin etüdü, zeminin cinsine ve aranacak şeye göre çeşitli yöntemlerle yapılır.

Kullandığımız Yöntem;

Düşey Elektrik Sondaj (DES);

Özdirenç yönteminde temel olarak üç farklı şekilde veri sunumu gerçekleştirilmektedir. Bunlar ; ‘sondaj ölçüsü’, ‘profil ölçüsü’ ve ‘sondaj-profil ölçüsü’ olarak sıralanabilir. Yerelektrik sondajı adı verilen bu veri sunumunda verilerin toplanmasındaki ana prensip; yaygın olarak Schlumberger dizilimi kullanılarak, sabit bir nokta simetri merkezi olacak şekilde, her ölçüm sonucunda bu noktanın iki tarafında elektrotların bir çizgi boyunca açılarak uygulanmasıdır.

Alanında uzman mühendislerimiz tarafından yapılan etütler, açılacak kuyu öncesi formasyon hakkında bilgi sahibi olmamızı sağlar. Ve açılacak sondaj kuyusu ile ilgili su durumu analizi verir. Ancak bu analiz bize 'NE KADAR SU ÇIKAR' sorusunun cevabını veremez. Çünkü günümüz teknolojisinde bu veriyi bize sağlayabilecek cihaz yoktur vede hiç bir mühendis bunun garantisini vermez bizlere.