Jeotermal Petrol ve Gaz Sondajı

Jeotermal Sondajı

Jeotermal sondajı temel olarak diğer sondaj işlemlerinden çok farklı bir işlem değildir. Tek başına bir faktör olarak gözükse bile birçok alt teknik ile farklılaşmaktadır.

Jeotermal Sondajı farklılıkları

 • Kuyu dizaynı konusunda farklılıklar olabilir.
 • Muhafaza borusu kimi sondajlarda soğuk su karışımını önlemek için kullanılır. Bu muhafaza için kullanılan borunun tipini seçerken sıcaklık ve korozyona dayanım çok büyük önem taşımaktadır.
 • Kuyu başı ekipmanları tercihen kuyuya göre değişebilir. Kazılan kuyularda Blowout durumlarına karşı her kuyuda kesin emniyet için preventer, anüler vanalar ve drilling spool gibi yan çıkışlı vanalar önemle gerekmektedir.
 • Sıcaklık kuyudan kuyuya göre değiştiği için malzemelerin dayanıklılığı da buna göre değişiklik gösterebilir. Bu yüzden doğru sıcaklıklar için doğru ekipmanların temini gerekir.
 • Kule seçiminde çevresel ve lokasyonal faktörlerin dikkate alınması gerekir.
 • Çimentolama işleminde yer alan farklılıklar genel olarak Blowout riskine ilişkin alınmış önlemlerdir. Bu önlemleri almadan önce muhafazala borularının indirildiği derinlikler önemle tespit edilmelidir.
 • Kuyu kontrolü de her kuyu için farklı bir prosese sahiptir. Kuyuların özelliklerine göre farklı önlemler alınabilir.

Türkiye’de son yıllarda hızla gelişen bir sektör olan Jeotermal sondajı bilimsel teknikler ile yapılmaktadır. Her geçen gün gelişen teknik yöntemlerin yanında kuyunun açılacağı lokasyon ile ilgili doğru verilere ulaşmak da önemlidir. Bu prosesin doğru şekilde yönlendirilmesi ile beraber olası problemlerin önceden önüne geçilebilmektedir. Özellikle son 10 yıl içinde sektörde sürekli gelişmeler olmaktadır. Bunların takip edilmesi zorunludur.

Enerji ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi için en önemli bir vazgeçilmez olmazsa olmazlarımızdandır, tabii gelişen dünyamızda yeşil enerjiye her zamankinden çok doğamız ve çevremiz için ihtiyacımız vardır, firmamız olarak başta vizyonumuz ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak için bitmez tükenmez bir azim ve hırsla çağın yüksek teknolojisini takip ederek çalışmak ve milli ekonominize istisnam ve  gelir sağlamak enerji alımında dış ülkelere olan gereksinmemizi azaltmak için, 1961 yılından beri sondaj sektöründe kararlılıkla hizmet etmekteyiz.

Petrol Arama Sondajı

Petrol Arama Sondajı teknikleri genel olarak doğalgaz arama teknikleri ile birbirine benzer. Toplamda 8 aşamada toparlanabilecek bu işlemleri uygulanan bölgelere göre alt teknikler ile çeşitlendirmek mümkündür. Amaçlarına ve yapıldığı yere göre farklı teknikler ile yapılır. Temel prensipleri ise birbirinden farklı değildir.

Amaçlarına göre sondaj çeşitleri;

 • Arama amaçlı yapılan sondajlar
 • Üretim amaçlı yapılan sondajlar

Yapıldığı yere göre sondaj çeşitleri;

 • Karada yapılan sondajları
 • Denizde yapılan sondajları

Genel olarak Petrol sondajına geçmeden sırasıyla aşağıdaki prosesler uygulanır.

Petrol Arama Sondajı’nın temel prosesleri şu şekildedir

 • Jeolojik saha etüd çalışmaları ile sondaj işleminin gerçekleştirileceği bölgenin tespiti kabaca yapılır.
 • Bu bölgenin belirlenmesinin ardından sismik çalışmalar yapılır. Bu işlemde yeraltı bilgilerine ulaşılır, detaylı veriler elde edilir ve sismik haritalar oluşturulur. Bu haritalar çalışmanın tüm aşamalarında çok büyük önem taşımaktadır.
 • Kuyu programının oluşturulması sırasında sondaj yapılacak nokta tespit edilir.
 • Sondaj noktasının belirlendiği yerde sondaj kulesinin kurulması için beton lokasyon hazırlanır.
 • Kule montajı ardından sondaj aşamasına geçilir.
 • Sondaj sonrasında kuyu loglarının alınması ile beraber kuyunun geleceği belirlenmeye başlanır.
 • Sondaj aşaması ardından elde edilen tüm veriler ve yapılan testler kuyunun üretim yapıp yapmayacağını belirler. Bunların sonucunda başarıya ulaşılırsa üretim süreci başlar.
 • Üretim sürecinde günlük verim belirlenir ve pompa seçimi yapılır. Sonrasında üretim sürecine geçilir.

Petrol Arama Sondajı

Bu sürecin tüm aşamaları çok ciddi güvenlik önlemleri ve yüksek teknolojik destek ile yapılır. Başarı oranı teknolojik gelişmelere paralel olarak sürekli yükselmektedir. Doğru ekipman ve tekniklerin seçimi, doğru veri analizi yöntemlerinin kullanılması ile doğru karar vermek mümkün olmaktadır. Verimli bir petrol sondajı için doğru lokasyon seçimi, doğru ekipman seçimi ve veri analizinin uygulanması çok büyük önem taşır. Bu yüzden yeni teknolojik gelişmelerin takip edilmesi ve bu tekniklerin sondaj süreçlerine uygulanması önemlidir. Petrol sondaj tarihinde geliştirilen birçok farklı yöntem sayesinde verimlilik sürekli artmaktadır.

Enerji ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi için en önemli bir vazgeçilmez olmazsa olmazlarımızdandır, tabii gelişen dünyamızda yeşil enerjiye her zamankinden çok doğamız ve çevremiz için ihtiyacımız vardır, firmamız olarak başta vizyonumuz ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak için bitmez tükenmez bir azim ve hırsla çağın yüksek teknolojisini takip ederek çalışmak ve milli ekonominize istisnam ve  gelir sağlamak enerji alımında dış ülkelere olan gereksinmemizi azaltmak için, 1961 yılından beri sondaj sektöründe kararlılıkla hizmet etmekteyiz.

Doğalgaz Arama Sondajı

Doğalgaz Arama Sondajı süreci oldukça çetrefilli bir süreçtir. Bu süreçte farklı aşamalar bulunur. Bu aşamaların tamamında farklı teknik çalışmalar uygulanabilir. 

Doğalgaz Arama Sondajı aşamaları

 • Çeşitli faktörlere uygun sondaj yöntemleri tercih edilebilir. Temel yöntem rotary döner sondaj yöntemidir. Yüksek basınca karşı doğru ve güvenilir önlemlerin alınması gibi konular büyük önem taşır. 
 • İkinci aşama log ya da karot alma aşamasıdır. Bu aşamalarda özellikle son yıllarda çok büyük gelişmeler yaşanmaktadır. Fakat bu aşamaların sonunda kesin bir sonuç elde edilemez. Bu sebeple log ve karotu test aşaması izler.
 • DST yani Drill Stem test aşaması ile formasyonun içeriği ve rezervuar özellikleri ile ilgili bilgi edinilinir. DST basınç verilerinin doğru şekilde uygulanması formasyonun bazı özellikleri hakkında detaylı bilgi verir.
 • Casing yani muhafaza borusu indirme ve çimentolama işlemi çok önemlidir. Bu işlem sayesinde kuyuda çökme önlenir. Üst bölgelerde yer alabilecek olası suyun kirlenmesini de önler. Aynı zamanda basıncın kontrollü bir şekilde ele alınmasını sağlar.
 • Eğer kuyuda gaz var ise, muhafaza borularda perfore (delik açma) işlemi ile beraber kuyunun tamamlama işlemine başlanır. Perfore işlemi log ve DST sonuçlarıyla tespit edilen formasyonda yapılır.
 • Üretimi arttırmak için asitleme ya da çatlatma işlemleri yapılabilir. Bu aşamalarda formasyona belirli bir basınçla asit ya da sıvı basılır ve formasyondaki gözeneklerin açılması amaçlanır. Bu sayede üretimde artış sağlanır.                                              
 • Doğalgaz Arama Sondajı işlemlerinin son aşamasında ise swap (geri çekme yöntemi) gelmektedir. Bu işlem üretimin başlaması için en son yapılan işlemlerden biridir. Bu yönteme akış olduğu fark edilene kadar devam edilir. Eğer akış sağlanır ise üretime geçilir.

Doğalgaz Arama Sondajı

Doğru ve güvenilir yöntemler ile yapılan sondaj ve analiz işlemleri çok daha yüksek başarı oranı sunmaktadır. Sondajın aşamalarının tamamında farklı alt yöntemler kullanılabilmektedir. Sondaj teknikleri belirlenirken beklenilen formasyon özellikleri gözetilmektedir. Bu yüzden teknik süreçlerin araştırmaları çok dikkatli bir şekilde yapılmalı ve buna uygun olan yöntemler tercih edilmelidir.  

 Enerji ülkemizin gelişmesi ve ilerlemesi için en önemli bir vazgeçilmez olmazsa olmazlarımızdandır, tabii gelişen dünyamızda yeşil enerjiye her zamankinden çok doğamız ve çevremiz için ihtiyacımız vardır, firmamız olarak başta vizyonumuz ülkemizin gelişmesine katkıda bulunmak için bitmez tükenmez bir azim ve hırsla çağın yüksek teknolojisini takip ederek çalışmak ve milli ekonominize istisnam ve  gelir sağlamak enerji alımında dış ülkelere olan gereksinmemizi azaltmak için, 1961 yılından beri sondaj sektöründe kararlılıkla hizmet etmekteyiz.