Kalite Yönetim Sistemi Politikalarımız

Yapılacak olan işin standardına uygun olarak hizmet vermek, Tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri ve meslek etiği kurallarına bağlı kalmak, Müşteri istek ve ihtiyaçlarını ulusal ve uluslararası standartlara uygun olarak zamanında, doğru ve güvenilir olarak karşılamak, Kalite yönetim sistemini bütün personelin öğrenmesini ve uygulamasını sağlamak, Sürekli eğitim ve geliştirme çalışmaları yapmak, Bilimsel ve teknolojik gelişmeleri izlemek, değerlendirmek ve uygulamak, Çevreyi korumak ve kaynakları en uygun şekilde kullanmaktır.